AKD KIDS

Dramatik Etkinlikler

image

Dramatik Etkinlikler

04

Dramatik etkinlikler taklidi oyun, hareket çalışmaları, pandomima, dramatizasyon faaliyetlerini içerir. Dramatik etkinlikler çocukların kendini ifade etme, duygularını aktarabilme, empati kurma, problem çözme, kendini yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirir.

image
image
image